مرور برچسب

فضای سبز شهری، شهرداری کرمان

۱۰ هزار متر مربع به فضای سبز شهری کرمان افزوده شد

 گزارش مهر، بهیدالله علیزاده اظهار کرد: اجرای فضای سبز میدان آزادی، درختکاری رفیوژ نسیم در شهرک مطهری، درختکاری رفیوژ شهید سجادی شهرک مطهری و اجرای فضای سبز لچکی های محدوده پل ابوذر از…
ادامه مطلب ...