مرور برچسب

فنی و حرفه ای، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان

برگزاری دوره‌های آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای کرمان برای ۳۸ هزار نفر

محمدرضا جهانگیری با بیان اینکه امروه در کشور ما استخدام در سیستم دولتی بسیار محدود شده و جذب کمی انجام می‌شود اظهار داشت: نه در کشور ما که در تمام دنیا این مسئله منسوخ شده که فرد صرف…
ادامه مطلب ...