مرور برچسب

فنی و حرفه ای کرمان

سهم ناچیز فنی و حرفه‌ای از بودجه آموزشی

محمدرضا جهانگیری صبح امروز در جلسه مجمع نمایندگان استان کرمان گفت که  از کل بودجه آموزشی، یک و نیم درصد سهم داریم. او با اشاره به اینکه اگر بخواهیم آموزش‌های فنی و حرفه ای را بروز کنیم…
ادامه مطلب ...