مرور برچسب

فوق برنامه

اخذ شهریه ۴۰۰هزار تومانی برای ثبت نام دانش آموزان

اگر چه پیش از این اعلام شد که مدارس دولتی و هیات امنایی حق گرفتن شهریه به هنگام ثبت نام ندارند اما به نظر می رسد که نه تنها در کرمان بلکه در جای جای استان مدارس دولتی و هیات امنایی…
ادامه مطلب ...