مرور برچسب

قاسم امیر محمودی

کلافگی جنوبی ها از خاموشی ناگهانی

بی برنامگی در توزیع برق جنوب ماجرایی است که از هفته پیش مردم با آن درگیر هستند. هفته گذشته بود که «کاغذوطن» پیگیر تاخیر برنامه های قطعی برق در منطقه جنوب استان شد، و مشخص شد که شرکت برق…
ادامه مطلب ...