مرور برچسب

قانون اصلاحات ارضی

انتظار ۴۰ ساله هفت کشاورز زرندی برای اجرای قانون اصلاحات ارضی

سال 1352 بود که در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی، قانونی که هدفش انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود، زمینی به مساحت حدودی 231 هکتار به هفت زارع در روستای محمدآباد گلشن زرند رسید. آن ها…
ادامه مطلب ...