مرور برچسب

قراختاییان

قبه سبز اولین دانشگاه جنوب شرق ایران بود

در خیابان ابو حامد کرمان یا بازار شاه سابق ایوانی زیبایی وجود دارد که با کاشی های معرق تزئین شده و با بافت اطرافش متفاوت است. اطلاعاتی که از این بنا داشتم محدود به این می‌شد که در دوره…
ادامه مطلب ...