مرور برچسب

قهوه‌خانه

عضو شورای شهر از جمع‌آوری قلیان‌ها خبر داد|قل‌قل قلیان قدغن

مصوبه‌های خاک خورده‌ای در وزارت کشور، نیروی انتظامی و اماکن هر شهر برای مقابله با سونامی قلیان وجود دارد که عملی جز داغ کردن بحث قلیان در رسانه‌ها ندارند و نتوانسته از سوختن ذغال‌های سر…
ادامه مطلب ...