مرور برچسب

لورانتوس

پاک‌سازی 80 هزار درخت از آفت «لورانتوس»

امسال بااعتباری بالغ‌بر دو میلیارد و 250 میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی،80 هزار اصله درخت از گیاه نیمه انگلی لورانتوس، پاک‌سازی شدند. رئیس اداره حفاظت و حمایت از…
ادامه مطلب ...