مرور برچسب

مدیرکل پیشگیری های مردمی معوانت اجتماعی قوه قضائیه

کسب رتبه اول استان کرمان در کاهش ورودی پرونده های قوه قضائیه

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه اظهار‌داشت:استان کرمان رتبه اول را در اجرای سند تحول و کاهش ورودی پرونده کسب کرده و عملکرد بسیار خوبی داشته است
ادامه مطلب ...