مرور برچسب

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی باید تمام مناطق استان کرمان را پوشش دهند

استاندار کرمان گفت: توسعه استان باید متوازن باشد و مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در راستای توسعه تمام مناطق استان مدنظر قرار گیرند.
ادامه مطلب ...