مرور برچسب

مظفرالدین شاه

قیام شالبافان کرمانی جرقه جنبش مشروطه

با نگاهی مختصر به دوران قاجار نقش پررنگ کرمانیان مشهود است. برای بازخوانی شرایط کرمان در دوره قاجار و «جنبش مشروطه» به «مجید نیک پور» کارشناس تاریخ مراجعه کردم، «نیک‌پور» می گوید که پس…
ادامه مطلب ...