مرور برچسب

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران

ناآگاهی، دقیقا چه کسانی ترنس هستند؟

ایران را بهشت ترنس ها می دانند شاید دلیلش همان اجازه صادرش شدن مجوز قانونی تغییر جنسیتی است که سال هاست در ایران بوده ، اما خب آگاه سازی و روبرو شدن خانواده ها با این شرایط روحی، زمان…
ادامه مطلب ...