مرور برچسب

معاون توانبخشی بهزیستی کرمان

۲۴۰ سالمند در مراکز تحت نظارت بهزیستی استان نگهداری می شوند

روابط عمومی بهزیستی اسدی تعداد افراد حاضر در مراکز نگهداری سالمندان را نسبت به آمار سایر استان ها کم اعلام کرد و این را سبب امیدواری دانست.اما وی می گوید متاسفانه در بین افراد سالمند…
ادامه مطلب ...