مرور برچسب

معاون توانبخشی بهزیستی کشور

بیکاری زنان معلول سه برابر میانگین کشوری بیکاری زنان است

معاون توانبخشی بهزیستی کشور ضمن مهم شمردن بحث معلولین در سازمان بهزیستی گفت توانمندسازی این افراد مهم‌ترین کار بهزیستی به شمار می رود. وی نیز تاکید کرد که توانبخشی معلولین مبانی اکادمیک…
ادامه مطلب ...