مرور برچسب

معاون توسعه اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

توقف دوساله آسفالت راه های روستایی کهنوج

از سال 1327 که اولین برنامه توسعه روستایی کشور تدوین شد، تلاش‌های پراکنده‌ای برای توسعه این مناطق کلید خورد و این امر در تدوین برنامه‌های عمرانی کشور تا حدودی مورد توجه قرار گرفته، اما…
ادامه مطلب ...