مرور برچسب

معاون خدمات شهری

تدارک «گرم‌خانه» برای زنان بدسرپرست |خانه‌ زندگی‌بخش

سردار چناریان ضمن بیمار خواندن معتاد، ازهمه اقشار جامعه و مسئولین ذیربط خواست با تغییر نگرش به معضل اعتیاد، معتاد را بیمار و نه مجرم بدانند و کمک کنند این افراد به آغوش خانواده و جامعه…
ادامه مطلب ...