مرور برچسب

معاون دفتر راهبری سیستم های تامین اجتماعی

کرمان به عنوان بیست و یکمین استان وارد پروژه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی می شود

بهروز کتابی در حاشیه همایش افتتاح و معرفی طرح نسخه الکترونیک در مراکز درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی با اشاره به اینکه از سال 85 پروژه کارت هوشمند درمانی کلید خورد اما بنا به…
ادامه مطلب ...