مرور برچسب

معاون رییس کل دادگستری استان کرمان

نگاه دادگستری استان به بحث اتباع بیگانه، نگاه ساماندهی است

محمد باقر اسلامی در آئین افتتاحیه کارگاه آموزشی پناهندگان که با حضور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران و جمعی از مقامات قضائی استان کرمان اظهار کرد: نگاه دادگستری استان…
ادامه مطلب ...