مرور برچسب

معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

بازرسی بیش از ۱۵ هزار واحد صنفی در کرمان

محمدرضا خواجویی در گفتگو با مهر اظهار کرد: تعداد ۱۵ هزار و ۷۷۲ واحد صنفی شهر کرمان طی پنج ماه امسال توسط بازرسان معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان…
ادامه مطلب ...