مرور برچسب

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان

احیای خانه شهر تا حمایت از موسیقی خیابانی

به گفته جوشایی قرار است معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان به سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تبدیل شود. او می گوید در 19 شهرداری در کشور این سازمان وجود دارد.اساسنامه به تهران رفته و…
ادامه مطلب ...