مرور برچسب

معین زاده

سام و پور اسماعیلی برنامه خود را برای اداره شهر اعلام کردند

براساس برنامه ریزی شورای شهر کرمان، روز گذشته محسن پوراسماعیلی و محمد سام برنامه های خود را برای شهرداری ارائه‌ کردند. رییس شورای شهر کرمان گفته او و دیگر اعضا به شهردار شدن علی بهرامی…
ادامه مطلب ...