مرور برچسب

مفاسد اقتصادی

رسیدگی به ۶۴ پرونده مفاسد اقتصادی در استان کرمان طی سال گذشته

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که در سال گذشته ۶۴ پرونده در حوزه مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته، گفت: در استان کرمان با تدابیر قاطعانه قضایی اجازه نمی دهیم هیچ…
ادامه مطلب ...