مرور برچسب

منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

پروژه های معاونت آبخیزداری ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

‌عملیات اجرایی پروژه های حوزه معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان که از محل صندوق توسعه ملی در سال جاری در حال انجام است ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
ادامه مطلب ...