مرور برچسب

منطقه حفاظت شده سنگ مس

منطقه حفاظت شده سنگ مس از مهم‌ترین مناطق تحت مدیریت محیط زیست بم است

وی اظهارداشت: منطقه حفاظت شده سنگ مس از مهم‌ترین مناطق تحت مدیریت اداره محیط زیست بم است که در سال89 منطقه حفاظت شده کوه شیر دهبکری و سنگ مس به مساحت تقریبی سی هزار هموار کننده طبیعی و…
ادامه مطلب ...