مرور برچسب

مهدخت بروجردی

کارگاه آموزشی نظریه‌های روابط عمومی در دانشگاه باهنر برگزار شد

«مهدخت بروجردی» با تاکید بر این که همه نظریه‌های روابط عمومی غربی هستند می‌گوید این به این معنی است که تعدادی از آن‌ها مناسب جامعه اسلامی ما نیستند و ما حتی از گفتن آن‌ها خجالت زده…
ادامه مطلب ...