مرور برچسب

مهدی بنی اسدی

پرواز مرغ از سفره‌های کرمانی

قیمت‌گذاری مرغ در استان کرمان تحت نظر کمیته‌ای است که از چند اتحادیه تشکیل‌شده است. به گفته عرب‌آبادی دبیر این کمیته، قیمت در حال بازگشت تدریجی به میزان اولیه است. وی که مدیرعامل تعاونی…
ادامه مطلب ...