مرور برچسب

موزه منطقه‌ای جنوب شرق کشور

راه‌اندازی موزه منطقه‌ای جنوب شرق کشور در شهرستان جیرفت

فعالی مدیر کل میراث فرهنگی کرمان گفت: برآورد هزینه برای راه‌اندازی موزه منطقه ای جنوب شرق کشور در شهرستان جیرفت، 96 میلیارد تومان بوده و این موزه برای این شهرستان طراحی شده است.
ادامه مطلب ...