مرور برچسب

مکمل های ویتامینی

گل به خودی با مصرف خودسرانه مکمل‌ها| سیستم ایمنی بدن خود را تضعیف نکنید

به گفته مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکنون مستندات و شواهدی علمی مبنی بر موثر بودن مکمل های ویتامینی در پیشگیری و کنترل ویروس کووید 19 وجود ندارد.
ادامه مطلب ...