مرور برچسب

مگس مدیترانه ای، باغات

مبارزه با مگس مدیترانه‌ای در ۱۰ هکتار از باغات کرمان انجام شد

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان، مبارزه با مگس مدیترانه ای با نصب تله‌های جلب کننده تغذیه‌ای سراتراپ و طعمه پاشی با پروتئین هیدرولیزات در سطح ۱۰ هکتار از باغات هلو (رقم آلبرتا)…
ادامه مطلب ...