مرور برچسب

مگس میوه‌مدیترانه‌ای

باغ‌های جنوب طعمه «مگس میوه‌مدیترانه‌ای» شدند

الهام پی پر - این حشره یکی از آفات مهم و خطرناک و چندنسلی است که در شرایط مساعد می‌تواند در تمام طول سال زاد و ولد کرده و مگس ماده در پوست میوه تخم‌ریزی و لارو از گوشت میوه تغذیه و موجب…
ادامه مطلب ...