مرور برچسب

ناصر عسکری نژاد

قطار تغییرات دولت سیزدهم در کرمان در ایستگاه کمیته امداد

طبق گفته مدیر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمان، «یحیی صادقی» که ۶ سال (سه دوره دو ساله) مدیریت این نهاد را برعهده داشت، جای خود را به «ناصر عسکری نژاد» خواهد داد.
ادامه مطلب ...