مرور برچسب

هفته سربازان گمنام

گزارش ویژه| تبيين نظری جايگاه و نقش وزارت اطلاعات در تأمین امنیت کشور

از لحاظ جامعه‌شناختي، تثبيت و تداوم نهادهاي اجتماعي و مؤسسات عمومي، منوط به انجام كاركردها و رفع نيازهاي ضروري نظام اجتماعي در سطح كلان است، چرا كه هرگونه اختلال و ناكارآمدي نهادها به…
ادامه مطلب ...