مرور برچسب

ورزشکاران جانبازان و معلولین

مدال آوران تاریخ پارالمپیک استان کرمان چه کسانی هستند؟

ورزشکاران جانبازان و معلولین استان کرمان در سال‌های اخیر حضور چشم گیری در عرصه‌های بین المللی داشتند. در این ویدیو یادی می‌کنیم از برخی قهرمان‌های مدال آور پارالمپیک استان کرمان.
ادامه مطلب ...