مرور برچسب

پل دوم هلیل

دادستان جیرفت به موضوع ریزش بخشی از پل دوم هلیل ورود کرد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت به موضوع ریزش بخشی از پل دوم هلیل این شهر ورود کرد و بررسی ویژه دادستانی جیرفت درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با احداث این پل آغاز شد.
ادامه مطلب ...