مرور برچسب

کارگاه ساختمانی

بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی توسط یک کارگروه مشترک

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان این نکته که حوادث ناشی از کار در چند سال گذشته رشد زیادی پیدا کرده بود می‌گوید با ایجاد این این طرح توانسته‌ایم ۶۰…
ادامه مطلب ...