مرور برچسب

کرمان و افزایش بحران بی آبی

شهرهای بزرگ کرمان در بحران کم آبی قرار دارند

محمد زین الدینی با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب شهری کرمان تامین و توزیع آب به 71 شهر در سراسر استان را بر عهده دارد اما منابع تامین آب ما محدود است و کمبود میزان بارندگی در استان…
ادامه مطلب ...