مرور برچسب

کریستال متامفتامین

گزارش «پیا م ما» از عواقب مصرف مواد مخدر صنعتی / زندگی شیشه ای

هادی کاربخش- شیشه یک ماده محرک اعتیادآور است که بر خلاف تصور عامه، وابستگی شدید ایجاد می کند و عوارض متعددی هم دارد. کریستال متامفتامین به لحاظ شکل ظاهری خود معمولاً شیشه یا آیس هم…
ادامه مطلب ...