مرور برچسب

کریمی قدوسی

“ظریف” به سوال نماینده اصولگرای کرمان در مجلس پاسخ داد| [پور ابراهیمی قانع شد]

محمدجواد ظریف که تصدی وزیر امورخارجه بر عهده دارد برای جواب به برخی نمایندگان در صحن مجلس حضور یافت. «کریمی قدوسی» و «پورابراهیمی» دو نماینده اصولگرای شهرهای مشهد و کرمان صبح وزیر امور…
ادامه مطلب ...