مرور برچسب

کشت گلخانه

توسعه ۱۶۶ درصدی گلخانه‌های استان کرمان

مهدی لطفعلی زاده با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای در ایران حدود 11 هزار هکتار است تصریح کرد: سهم استان کرمان از این مقدار 160 هکتار است که از این مقدار 146 هکتار…
ادامه مطلب ...