مرور برچسب

کمپ ماده 16

۵.۵ میلیاردی که به فنا رفت|تنها ۵ درصد از معتادان کمپ ماده۱۶ ترک کردند

قریب به 70 درصد از پذیرش شدگان کمپ ماده 16 تکراری‌اند. رقمی که در سال گذشته به دلیل وصل کردن این افراد به خانواده‌هایشان تا مرز 30 درصد کاهش یافت. سال گذشته 5.5میلیارد تومان برای…
ادامه مطلب ...