مرور برچسب

کمک رسانی

آستان قدس ۲تن گوشت بین نیازمندان کرمان توزیع کرد

سید حسین صابری افزود: با توجه به تاکید تولیت آستان قدس رضوی برمحرومیت زدایی و امداد ضعفا و نیازمندان، همزمان با عید قربان بیش از 150 راس گوسفند جهت عقیقه با استفاده از نذورات مردمی به…
ادامه مطلب ...