مرور برچسب

کمیته امداد کرمان، عملکرد

کمیته امداد کرمان در ارزشیابی عملکرد حائز رتبه برتر شد

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان بر اساس اعلام دفتر مدیرت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمان در ارزشیابی عملکرد از مجموع ۱۰۰ نمره رتبه ۹۹.۵ را کسب کرده است.
ادامه مطلب ...