مرور برچسب

کمینه امداد امام حمینی

۲۰ هزار دانش‌آموز کرمانی نیازمند کمک خیران

آنطور که فارس نوشته یحیی صادقی بر مشارکت دانش‌آموزان در جشن عاطفه‌ها تأکید کرد و گفت که دانش‌آموزان به هر شکل که توانایی دارند، می‌توانند به دانش‌آموزان نیازمند کمک کنند. او به آمار…
ادامه مطلب ...