مرور برچسب

کود های کشاورزی

توزیع بیش از ۹ هزار تُن کود بین کشاورزان جنوب استان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان گفت: امسال یازده هزار و ۱۲۰ تن کود ازته تدارک دیده شد که از این میزان بیش از ۹ هزار تن تا کنون توزیع شده و مابقی نیز آماده تحویل است.
ادامه مطلب ...