مرور برچسب

گوجه فرنگی جنوب کرمان

ضرورت کوتاه کردن دست دلال ها از خرید حمایتی گوجه فرنگی در جنوب

رییس سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان می گوید: خرید تضمینی گوجه فرنگی ادامه دارد اما برای بریدن پای دلال ها از این مسأله سازمان جهادکشاورزی باید لیست کشاورزان گوجه کار را به مراکز خرید…
ادامه مطلب ...