مرور برچسب

“یونس ژائله”

ساماندهی سیستم توزیع و فروش محصولات کشاورزی استان

 بنا به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یکی از مشکلات همیشگی کشاورزان کرمانی بحث بازاریابی بوده و این امر آسیب قابل توجهی را متوجه کشاورز می کند اتاق بازرگانی استان با دعوت از مدیر یک…
ادامه مطلب ...