تئاتر “تجربه های اخیر” تجربه ای از جنس دیالوگ و صحنه

نجمه سعیدی| اجرای این تئاتر با یک گروه دوستداشتنی از رفسنجان فارغ از همه ی اما و اگر هایی که میتوان لحاظ کرد،تجربه دلچسبی بود. اما تئاتر این هنر که انسان را به زیباترین شکل در مواجه با…
ادامه مطلب ...

از چاله به چاه

پیشنهاد جیره‌بندی یا توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن، از جانب برخی مسوولان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران مطرح شده است. از نگاه آنان این مکانیسم می‌تواند به‌عنوان یک شیوه دسترسی اقشار…
ادامه مطلب ...