تجربیات مجردی

یاسر سیستانی نژاد

روزنامه خراسان: «با عبور ۱۳ میلیون جوان ایرانی از سن مناسب ازدواج رقم خورد، چالش ۱۳ میلیون نفری تجرد»

تغارناز؛ بازار را زیر و رو کرد. قیمت لوازم خانگی آن قدر بالا بود که نمی توانست، جهیزیه اش را کامل کند. ناامیدانه به تغارنیوز آمد.

-سلام تحلیل جون!

-سلام تغارناز، چرا دمقی؟

-تحلیل جون بیا نامزدی مونو به هم بزنیم.

-چی؟ نامزدی مونو؟ واسه

چی؟ از من خسته شدی؟

-نه تحلیل جون! خیلی هم دوستت دارم.

مخاطب خاص از چارچوب در ظاهر شد. دست هایش را توی جیب شلوار پیشبندی اش کرد و پاشنه کفشش رو به زمین کوبید.

-به به! نامزدا دارن دل میدن و قلوه می گیرن.

تغار و تغارناز سرشان را پایین انداختند.

-چیه؟ چرا ناراحتین؟

-تغارناز میخواد نامزدی مونو کنسل کنه.

-جدی؟ وای چه با کلاس!

-با کلاس؟ من بدون تغارناز دق می کنم.

-جدی؟ وای چه رمانتیک!

تغار رویش را به دیوار کرد. شانه هایش لرزید. مخاطب خاص دست پشت بندِ شلوار پیشبندی اش برد و سر پنجه بلند شد. آدامسش را ترکاند.

-حالا ناراحت نباشین. اتفاقی که نیفتاده. ۱۳ میلیون نفر از سن مناسب ازدواج عبور کردن. میدونین اگه شماها ازدواج نکنین چی میشه؟

تغارناز کشک از دور چشمهایش

پاک کرد. دماغش را بالا کشید.

-چی میشه؟

-۱۳ میلیون میشه ۱۳ میلیون و ۲ نفر! فقط همین!

-خب! تکلیف عشق ما چی میشه؟

-هر چی تکلیف اون ۱۳ میلیون شد. به نظر من شما برین پیش اون ۱۳ میلیون نفر و از تجربیاتشون استفاده کنین. اصلاً به نظر من دولت، این ۱۳ میلیون رو بفرسته به کشورهای مختلف تا راهکارهای عبور از سن مناسب ازدواج رو به جوانان کشورهای مختلف آموزش بدن. آخه حیفه این همه تجربه دفن بشه. مسوولان در طول چند دهه زحمت کشیدن که جوانان ما در زمینه تجرّد با تجربه بشن. حالا مفت مفت این همه تجربه رو از دست بدیم؟

تغارناز دستمالش را توی جیبش گذاشت. لبخندی زد.

-منو بفرستن اروپا، قول میدم از دل و جون برای جوونا مایه بذارم.

تغار؛ فریادی زد. غش کرد و به کمر روی زمین قرار گرفت. مخاطب خاص سوت زنان و لی لی کنان تغارنیوز را ترک کرد.

نظرات بسته شده است.