تنهایک گام

یدالله اسلامی

نظارت استصوابی که کاملاً غیرقانونی وبرخلاف قانون اساسی است ولغو آن خواستی اندک وقانونی ولی اثر گذار است‌. انتخابات با وجود نظارت استصوابی از معنا تهی شده و پیامدهای ناگواری را رقم زده است‌. فاصله بین مردم و حاکمیت وگسترش بی‌اعتمادی مقوله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت‌.
اصلاح‌طلبان که سال‌ها از انتخابات آزاد سخن گفته و گردش نخبگان را ترویج و تبلیغ کرده‌اند در میدان عمل به نظارت استصوابی آری گفته و با مشارکت فعال در انتخابات ودل بستن به تعداد اندگی از نامزدهای اصلاح‌طلب دل خوش داشته و به روند انتخابات پیوسته‌اند و مردم با مشارکت فعال امید به بهبود شرایط را با انتخابات گره زده‌اند و اینک آسیب‌های ناشی از عمل نکردن به وعده‌ها دامن اصلاح‌طلبان را نیز گرفته است‌. در انتخابات ریاست جمهوری نیز همه سرمایه اصلاح‌طلبان به پای اقای روحانی ریخته شد و آقای روحانی هم به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرد وزمینه را برای بد‌بینی به اصلاح امور از طریق انتخابات افزایش داد‌. شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که روش‌های پیشین با نگاه مثبت مردم مواجه نخواهد شد پس همه دست‌اندرکاران امر سیاست واداره کشور بایستی برای برون‌رفت از این مشکل به چاره‌اندیشی بنشینند و اصلاح‌طلبان به ناگزیر بایستی به بازنگری سیاست‌های انتخاباتی خود پرداخته و برای اصلاح امور تلاش‌های جدی‌تر و اثربخش‌تری را سازمان و سامان دهند‌.
گام نخست برگزاری انتخابات آزاد لغو نظارت استصوابی است و بدون این اقدام ساده و اولیه امید بستن به اصلاح امور به جایی نخواهد رسید و به ناامیدی‌های بیشتر دامن خواهد زد‌.
مشارکت در انتخابات تنها با اصلاح قانون انتخابات و لغو نظارت استصوابی و امکان مشارکت همه نگرش‌ها و گرایش‌ها بدون محدودیت اثر‌گذار و معنادار بوده و بدون آن فاقد معنای انتخاباتی است‌.
این درخواست ساده را همه نهادهای قدرت و تصمیم‌گیری و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران و قانونگذاران جدی تلقی کرده و برای حل آن ازهم اینک دست به کار شوند‌.
لغو نظارت استصوابی گام نخست در مسیر برگزاری انتخابات آزاد است‌. این گام ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین و شاید اثربخش‌ترین آنها هم باشد.
روشن‌تر بگویم با توجه به انچه شده است دیگر تکرار‌کردن‌ها هم پاسخی درخور نخواهد یافت‌.
به جای دعوت به مشارکت بایستی دعوت به اصلاح قانون انتخابات نیز دردستور کار و برنامه‌ریزی قرار گیرد‌.

نظرات بسته شده است.